Langaton Etämittaus

Eko-Instrumentti Oy asentaa, ylläpitää ja kehittää automaattista, langatonta etämittauspalvelua asiakkailleen. Etämittauspalveluiden hyöty on siinä, että mitattavia tapahtumia saadaan seurattua jatkuvasti ja omalta tietokoneelta. 

Kenttämittaustiedot välitetään GSM-verkon kautta serveripalveluumme, josta ne ovat luettavissa INTERNET-selaimen kautta.

Mittatiedot saadaan trendeinä, pylväsdigrammeina tai muussa graaffisessa muodossa ja ne ovat siirrettävissä muihin tietokantoihin edelleen käsittelyä varten.

Kenttälaitteet ovat "vähävirtaisia" ja toimivat pitkiäkin aikoja akkuvirralla.

Mitattaville parametreille voidaan asettaa erilaisia hälytysrajoja ja siten ennakoida ja ohjata tarpeellisia toimenpiteitä.

Anturitekniikka:

 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Sameus
 • Lämpötila
 • Veden / pohjaveden pinnan korkeus
 •  Kloridi, nitraatit,ammoniakki
 • Total Dissolved Solids (TDS)
 • Hydrometerologiset mittatukset (säätiedot)
 • Kosteus
 • Hiilivedyt neste- ja kaasufaasissa
 • Kuvansiirto
 • Geotekniset tiedot
Decoration photo
etamittaus